หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 7)  
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ...
ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2567 (อ่าน 4)  
ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2567 ...
ประกาศ เรื่อง การขับเคลือนจริยธรรมของเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 6)  
ประกาศ เรื่อง การขับเคลือนจริยธรรมของเทศบาลตำบลลำคลอง ...
ประกาศ เรื่อง แบบสรุปรายงานตามนโยบายNo Gift Policy เทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 4)  
ประกาศ เรื่อง แบบสรุปรายงานตามนโยบายNo Gift Policy เทศบาลตำบลลำคลอง ...
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 3)  
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ...
ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy) (อ่าน 13)  
ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy) ...
  ข่าวกิจกรรม     
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (อ่าน 22)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  (อ่าน 12)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...
โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 33)
โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566 ...
กิจกรรม ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2566 (อ่าน 68)
กิจกรรม ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2566 ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำคลอง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 59)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำคลอง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ...
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน เทศบาลตำบลลำคลอง ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 59)
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน เทศบาลตำบลลำคลอง ปี พ.ศ. 2566 ...
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลำคลอง     
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 13)
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของเทศบาลตำบลลำคลอง ...
การขับเคลื่อจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตบลลำคลอง (อ่าน 426)
การขับเคลื่อจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตบลลำคลอง ...
แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (อ่าน 418)
แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ...
รายงานการกำกับติดตาการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 ) (อ่าน 417)
รายงานการกำกับติดตาการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 ) ...
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 420)
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ...
  จัดซื้อจัดจ้าง     
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 423)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ...
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 (อ่าน 455)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 ...
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๗,๑๐ บ้านอัมพวัน บ้านหนองม่วง (อ่าน 417) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างกุดฟ้าน้อย หมู่ที่ 7,10 บ้านอัมพวัน , บ้านหนองม่วง (อ่าน 419)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสะอาดนาทม หมู่ที่ 9 บ้านสะอาดใต้ (อ่าน 417) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดชลประทานนิมิต บ้านหนองสองห้อง (อ่าน 418)

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก

 


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign