หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (เข้าชม : 514) 
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (เข้าชม : 510) 
 ประชุมสภาสามัญเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยที่ 4 / 62 วันที่ 23 ธันวา 62 (เข้าชม : 508) 
 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี 2563 (เข้าชม : 524) 
 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลลำคลอง (เข้าชม : 513) 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ) (เข้าชม : 513) 
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๔๘-๐๐๗ สายบ้านหนองห้อง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม : 522) 
 ประกาศเทศบาลตำบลลำคลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอรกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๔๘-๐๐๗ สายคุ้มหนองแวง เชื่อมตำบลนาเชือก ตำบลลำคลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม : 550) 
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคลอง  (เข้าชม : 515) 
 เทศบาลตำบลลำคลอง ร่วมกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  (เข้าชม : 525) 
 การดำเนินการกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้ ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น“ “ โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง“ และ“โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” (เข้าชม : 498) 
 ประกาศราคากลาง ลานจอดรถข้างสำนักงานใหม่ (เข้าชม : 513) 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าชม : 513) 
 ประกาศเทศบาลตำบลลำคลอง เรื่อง แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เข้าชม : 514) 
 กิจกรรมในการเก็บผลผลิตจากการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ และการเลี้ยงปลาหมอเทศ (เข้าชม : 524) 
 ประกาศราคากลาง งานตกลงราคา ประจำปี 2560 (เข้าชม : 538) 
 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลลำคลอง การปลูกผักแบบไฮโดโปนิกส์ (เข้าชม : 515) 
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ (เข้าชม : 519) 
 ิเทศบาลตำบลลำคลอง จัดตั้งศูนย์ศึกษาอนุรักพันธ์ธุกรรมพืช เศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 516) 
 พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำคลอง (หลังใหม่) (เข้าชม : 528) 
มีข้อมูลทั้งหมด  47  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่งคงระดับตำบล
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่งคงระดับตำบล

     ประกาศ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
     ประกาศ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

     กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
     กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign