หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (เข้าชม : 532) 
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (เข้าชม : 519) 
 ประชุมสภาสามัญเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยที่ 4 / 62 วันที่ 23 ธันวา 62 (เข้าชม : 518) 
 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี 2563 (เข้าชม : 534) 
 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลลำคลอง (เข้าชม : 536) 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ) (เข้าชม : 521) 
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๔๘-๐๐๗ สายบ้านหนองห้อง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม : 531) 
 ประกาศเทศบาลตำบลลำคลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอรกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๔๘-๐๐๗ สายคุ้มหนองแวง เชื่อมตำบลนาเชือก ตำบลลำคลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เข้าชม : 562) 
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคลอง  (เข้าชม : 524) 
 เทศบาลตำบลลำคลอง ร่วมกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  (เข้าชม : 538) 
 การดำเนินการกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้ ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น“ “ โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง“ และ“โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” (เข้าชม : 506) 
 ประกาศราคากลาง ลานจอดรถข้างสำนักงานใหม่ (เข้าชม : 522) 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เข้าชม : 520) 
 ประกาศเทศบาลตำบลลำคลอง เรื่อง แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เข้าชม : 526) 
 กิจกรรมในการเก็บผลผลิตจากการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ และการเลี้ยงปลาหมอเทศ (เข้าชม : 535) 
 ประกาศราคากลาง งานตกลงราคา ประจำปี 2560 (เข้าชม : 557) 
 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลลำคลอง การปลูกผักแบบไฮโดโปนิกส์ (เข้าชม : 528) 
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ (เข้าชม : 532) 
 ิเทศบาลตำบลลำคลอง จัดตั้งศูนย์ศึกษาอนุรักพันธ์ธุกรรมพืช เศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 526) 
 พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำคลอง (หลังใหม่) (เข้าชม : 538) 
มีข้อมูลทั้งหมด  47  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3
     ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)“
     ระกาศ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)“

     ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลลำคลอง
     ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลลำคลอง

     ประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลลำคลอง
     ประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลลำคลอง

     ประกาศ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) เทศบาลตำบลลำคลอง
     ประกาศ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) เทศบาลตำบลลำคลอง

     ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
     ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign