หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 

 แนวทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 ► ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลลำคลองhttps://forms.gle/5iLSs8f87XGdcgqGA

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign