หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 

 

บริการยื่นเอกสารออนไลน์

 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการยื่นเรื่องประสานงานกับเรา โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่จบในหน่วยงานของเรา ท่านสามารถใช้งานระบบ E-Services ในรูปแบบ One Stop Service โดยคลิกเลือกแบบฟอร์มที่ท่านต้องการ ดังนี้

► ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

                    -การซ่อมระบบประปาหรือแจ้งน้ำไม่ไหลhttps://forms.gle/6EBKmvehgXKPqeXa8

                    -คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับภาษีhttps://forms.gle/TDuE4ye8K15ADB9J6

► ยื่นคำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค

► ยื่นคำร้องเพื่อซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ

► แบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign