หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-07-2566

  โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

 

     

     

       ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  
  โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566 
  กิจกรรม ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2566 
     ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)“
     ระกาศ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)“

     ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลลำคลอง
     ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลลำคลอง

     ประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลลำคลอง
     ประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลลำคลอง

     ประกาศ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) เทศบาลตำบลลำคลอง
     ประกาศ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) เทศบาลตำบลลำคลอง

     ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
     ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign