หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 6 เดือนแรก ประจำปี 2566
  หมวด  จัดซื้อจัดจ้าง   วันที่ประกาศ  18-04-2566

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน  เดือนตุลาคมhttp://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681787633_สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม.pdf

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน  เดือนพฤศจิกายนhttp://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681787679_สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน.pdf

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน  เดือนธันวาคมhttp://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681787753_สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม.pdf

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน  เดือนมกราคมhttp://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681787806_สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม.pdf

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน  เดือนกุมภาพันธ์http://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681787838_สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์.pdf

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน  เดือนมีนาคมhttp://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681787876_สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม.pdf  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  จัดซื้อจัดจ้าง
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๗,๑๐ บ้านอัมพวัน บ้านหนองม่วง 
  ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างกุดฟ้าน้อย หมู่ที่ 7,10 บ้านอัมพวัน , บ้านหนองม่วง 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสะอาดนาทม หมู่ที่ 9 บ้านสะอาดใต้ 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดชลประทานนิมิต บ้านหนองสองห้อง 
     โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566
     โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566

     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 22 กันยายน 2566
     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 22 กันยายน 2566

     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง
     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

     ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566
     ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign