หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำคลอง

 

นายสถาพร ฉายประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

โทร 086-4160979

 

นายวิเชียร  บุญใหญ่

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

062-5801894

 

นางอภิสมัย  อิ่มประสงค์

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

089-2771084

นางธิติสุดา  ญาณจรัส 

 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

080-7424829

 

 

นายวิบูลย์    ภูมาตนา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

087-8544468

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign