หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

สมาชิกสภา

สภาเทศบาลตำบลลำคลอง

   

นายทองพูล  กงมหา

ประธานเทศบาลตำบลลำคลอง

   
   

นายประสิทธิ์  ยืนนาน 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำคลอง

   
   

นางธัญลักษณ์  ผากา

เลขานุการสภา

   

 

นายประสาตร์ สระประทุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 1

     

นายถวัล ภูหัดธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 1

 

นายวิชัย    เขาภูเขียว  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 1    

นายประภาส  อิ่มสะอาด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 1    

นายพงษ์ไพร  หารธงชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 2 

นายสุรนาท  มูลสิทธิ์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 2

นางประมวล  บุญใหญ่   

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 2

นายนิพล  พงษ์วิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 2

นายประวิทย์   ภูกิ่งเงิน   

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลอง เขต 2

 

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign