หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

สำนักงานปลัด เทศบาล

 
 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ อำนวยการ  ต้น
โทร 080-3422245
 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์  ผลบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ อำนวยการ  ต้น
โทร 064-3377017
 
 
 
นายอภิรัฐ  อินทชัย
นิติกร  ชำนาญการ
โทร 084-6849749
 
 
 
 
นางสาวสุฑาพร  สุดตาสอน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 062-8048080
 
 
 
 
ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
นางสาวเพ็ญพร   หมื่นวัน
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
โทร 095-6616127
 
 
นายวิโชค  กะมิมูล
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
โทร 087-2218335
 
 
                                                                                                  นางสาวสุกัญญา  เกตุนา
                                                                                                   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
                                                                                                   โทร 080-9810545
 
     
                                                                                 
               นายจักรพงษ์      ภูสิงหา                                                                         นางสาว ศิริประภา    ถนอมสงวน                                                                                      พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                   พนักงานจ้างทั่วไป 
                 โทร 082-0656830                                                                                      โทร 080-1990694                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign