หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

สำนักงานปลัด เทศบาล

 
 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ อำนวยการ  ต้น
 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์  ผลบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ อำนวยการ  ต้น
 
 
 
นายอภิรัฐ  อินทชัย
นิติกร  ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
นายสันติ  มาตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ
 
 
นางสาวเพ็ญพร   หมื่นวัน
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
 
 
 
นายวิโชค  กะมิมูล
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
 
 
                                                                                                  นางสาวสุกัญญา  เกตุนา
                                                                                                   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 
     
                                                                                 
                           นายจักรพงษ์      ภูสิงหา                                                                                    นางสาว ศิริประภา        ถนอมสงวน                                                                        พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                            พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign