หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

 

กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 

นายประภาส       ภูต้องลม

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร 084-2509654
 

 

นางสาวกุลรัตน์  คำโสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

โทร 093-3242856

 

 

 

 

 

 

 

กองการสวัสดิการสังคม  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การ
พัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ตำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign