หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 



  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign