หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://lamklong.go.th/manage/img_file/XHuUIhys70w20211202105746.pdf

 

026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign