หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

ประวัติความเป็นมา

 

ชื่อองค์กร              เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สีประจำองค์กร      สีชมพู – ขาว   www.lamklong.go.th

 

ที่ตั้ง                       หมู่ที่ 3 ตำบลลำคลอง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                             โทรศัพท์ 043 – 840804 โทรสาร 043 – 840803

g-mail                  lamklong.840804@gmail.com 

 

วิสัยทัศน์                พัฒนาคน       ฝึกฝนอาชีพก้าวหน้า

แก้ไขปัญหายาเสพติด พิชิตความยากจน

สร้างมวลชนสัมพันธ์    ร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign