หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศ เรื่อง กิจกรรม “MOI Wast Bank Week“ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (อ่าน 9) 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ) (อ่าน 13) 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) (อ่าน 11) 
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันเว้นวัน มีนาคม 2567 (อ่าน 12) 
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 16) 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 38) 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 7) 
ประกาศ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 16) 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 15) 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 21) 
ประกาศ เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 24) 
ประกาศ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 12) 
ประกาศ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 13) 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 7) 
ประกาศ เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 10) 
ประกาศ เรื่อง คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับเรื่องหรือผู้มาติดต่อ (อ่าน 11) 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี (อ่าน 5) 
ประกาศ เรื่อง คูู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 5) 
ประกาศ เรื่อง แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ (อ่าน 7) 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 12) 
มีข้อมูลทั้งหมด  223  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประกาศ เรื่อง กิจกรรม “MOI Wast Bank Week“ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
     ประกาศ เรื่อง กิจกรรม “MOI Wast Bank Week“ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign