หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (อ่าน 35) 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  (อ่าน 20) 
โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 36) 
กิจกรรม ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2566 (อ่าน 74) 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำคลอง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 63) 
โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน เทศบาลตำบลลำคลอง ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 63) 
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย (อ่าน 106) 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ปี2566 (อ่าน 68) 
โครการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี (อ่าน 66) 
โครงการป้องกกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 55) 
กิจกรรม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 50) 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 51) 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 42) 
กิจกรรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลลำคลอง(LTC)ปี 2565 (อ่าน 41) 
กิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลลำคลอง ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 42) 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 37) 
กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 44) 
โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 463) 
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 454) 
โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 448) 
มีข้อมูลทั้งหมด  96  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5
     ประกาศ เรื่อง กิจกรรม “MOI Wast Bank Week“ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
     ประกาศ เรื่อง กิจกรรม “MOI Wast Bank Week“ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign