หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 จัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 416) 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 (อ่าน 433) 
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๗,๑๐ บ้านอัมพวัน บ้านหนองม่วง (อ่าน 409) 
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างกุดฟ้าน้อย หมู่ที่ 7,10 บ้านอัมพวัน , บ้านหนองม่วง (อ่าน 411) 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสะอาดนาทม หมู่ที่ 9 บ้านสะอาดใต้ (อ่าน 408) 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดชลประทานนิมิต บ้านหนองสองห้อง (อ่าน 410) 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 (อ่าน 407) 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสะอาดนาทม หมู่ที่ ๙ (อ่าน 404) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ 004 จากเทศบาลตำบลลำคลอง หลังเก่า ถึงนานางประมวล บุญใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปลาเค้าน้อย (อ่าน 406) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง (อ่าน 412) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองสาย 007 บริเวณ กุดฟ้าน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง (อ่าน 403) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลอง ๐๖ บริเวณหนองน้ำหนองม่วง บ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๗ (อ่าน 406) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ บ้านสะอาดนาทม (อ่าน 412) 
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเข้าหมู่บ้านสะอาดใต้ ถึงบ้านนางมลทิวา หิรัญพฤษ หมู่ที่ ๙ บ้านสะอาดใต้ (อ่าน 405) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ (อ่าน 406) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นางอภิสมัย อิ่มประสงค์ บ้านปลาเค้าน้อย หมู่ที่ ๖ (อ่าน 429) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเข้าหมู่บ้านสะอาดใต้ ถึงบ้านนางมลทิวา หิรัญพฤษ หมู่ที่ ๙ บ้านสะอาดใต้ (อ่าน 436) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ บ้านสะอาดนาทม  (อ่าน 430) 
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑  (อ่าน 432) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิท พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 405) 
มีข้อมูลทั้งหมด  140  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7
     โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566
     โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566

     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 22 กันยายน 2566
     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 22 กันยายน 2566

     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง
     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign